HISTORIE MANHUIS EN MANHUISTUIN

Het oude Manhuis in Goes is een rijksmonument aan de Zusterstraat.
Nadat in 1628 in een voormalig klooster aan de Zusterstraat (tegenwoordig Museum voor de Bevelanden) een weeshuis werd geopend, werden in dat weeshuis ook ouden van dagen opgenomen. Zij konden zich voor een flinke som inkopen en moesten zelf een bed met dekens en enkele andere spullen meebrengen, die bij overlijden vervielen aan het weeshuis.
De vermenging van ouderen en kinderen en de vermenging van functies leidden tot moeilijkheden.
Daarop werd vanaf 1654 een deel van het ingebrachte geld gebruikt voor het bouwen van een apart Manhuis. Hiervoor werden aan de Zusterstraat staande huisjes gesloopt. Begin 1656 verrees er een groot maar sober complex. Alleen de ingang is voorzien van een fraaie poort waarop een tekst en twee beeldjes staan. De tekst luidt:

“Tot hulp en troost van man en vrouw
Is opgherecht dit nieu gebouw
In ruste ider hier syn tyt
En teynde van syn leve slyt”

foto: J Corbijn 1930

De beeldjes stellen een welgestelde man en vrouw voor, waarop het Manhuis mikte. En die kwamen ook, er moest immers een flinke inkoopsom worden betaald voor een rustige en verzorgde oude dag. In later tijd werd het Manhuis steeds meer een opvang voor arme bejaarden. Tot 1969 heeft het Manhuis zijn functie als bejaardenhuis behouden. In de jaren 70 van de vorige eeuw huisden de Muziekschool, de Algemene stichting voor gezinszorg, de Wereldwinkel en het Zeeuws Museum in het gebouw. In 1982-1983 werd het gebouw gerestaureerd, waarna het ROC Zeeland en het Luzac College zich er tijdelijk vestigden.

Achter het Manhuis bevindt zich de Manhuistuin. Blikvanger is de prachtige kastanjeboom, hier al te zien op een foto uit 1910.

foto: gemeentearchief goes – 1910

De ouden van dagen uit het Manhuis hadden een heerlijke plek om buiten te zitten.

foto: collectie bitter

In 1971 zijn plannen gemaakt om de kleine woninkjes in de Manhuistuin samen te voegen tot
3 woningen. In de gemeenteraadsvergadering van 24 augustus 1972 is aangenomen om definitief 4 woninkjes te verbouwen tot 2 huurwoningen. In 1977 zijn de woningen voor de eerste keer in de nieuwe opstelling nr. 7/9, nr. 10a en nr. 11a verhuurd. De bewoner van nr. 7/9 werd belast met toezichthoudende taken op het hofje.

foto: rijksdienst cultureel erfgoed juli 1980

In 1974 werd de tuin gerenoveerd en werden er diverse kruiden gepland. Een paar jaar later werd er een fonteintje in de kruidentuin geplaatst.