Beleidsplan.

 

MISSIE:

De Stichting Manhuistuinconcerten staat voor het laten samenkomen van muzikaliteit en

belangstelling op een historische plekje van de gemeente Goes gedurende de maanden

mei tot en met september.

De vokale en muzikale inzet van lokale muziekverenigingen zal vaak zonder veel

elektronische ondersteuning gebeuren.

De akoestiek van muziektent en tuin is geweldig.

Visie:

Ons podium geeft de muziekgroepen de mogelijkheid om zowel bekende melodieën als

ook anderssoortige muziek ten gehore te brengen voor alle geledingen van onze

samenleving.

 

STRATEGIE:

Naast de gebruikelijke correspondentie maken we veel gebruik van social media om

muziekgroepen uit te nodigen.

Na het afstemmen van de nieuwe agenda worden de streekkranten, evenementenkalenders

van diverse organisaties weer geinformeerd met onze agenda. Dit gebeurt ook via het

nieuwe medium.

Naast de wekelijkse flyer van de optredende muziekgroep op sociaal media wordt

deze ook bij aankomst in de tuin uitgedeeld.

 

ORGANISATIEVORM

 

Met veel regen bieden beide naastgelegen kerken ons een onderdak om 12.30

het muziekoptreden te verplaatsen naar binnen. Vanwege een geplande festiviteit in een

van de kerken weten wij welke kerk beschikbaar is dat weekeinde.

Hierover communiseren wij al een paar dagen ervoor, en zondagmorgen om

uiterlijk 09.00 uur informeren wij de kerk dat we om 12.30 gebruik maken van de kerk.

 

Normaal plaatsen de vrijwilligers en de muzikanten de 250 stoelen en banken in de

muziektent en in de tuin onder de kastanjeboom, inclusief de geluidsinstallatie.

De voorbereiding van de catering gebeurt in het Manhuis-gebouw.

Wij maken ook gebruik van de toiletten in het Manhuis-gebouw.

 

Na het carillion en de kerkklokken van 12.00 uur begint ons optreden.

De bezoeker kan bij tussendoor ons een kop koffie, thee of een koek kopen.

Na twee sessies van ongeveer 30 minuten met daartussen een pauze voor de koffie

van de muzikanten worden instrumenten banken, stoelen en catering opgeruimd.

 

De Stichting bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter en penningmeester: M. Joop Mul

Muzikaal: Wim Steenbakker

Secretariaat: Tini Ouwendijk

Algemeen: Gerard Weezepoel

Berstuursleden en vrijwilligers onbezoldigd

Verdere informatie van de stichting.

Gestart in 1972 als Commissie Manhuistuinconcerten;

Vanaf 11-01-2018 Stichting Manhuistuinconcerten

KvK nummer van de Stichting 70603707

RSIN nummer: 858390723

fiscaal nummer: 858390723

Contactgegevens Secretariaat: Ketel Kade 177 4463 LB Goes

Bankrekeningnummer: NL11RABO0327030992 Rekening courant

E-mailadres: manhuistuin@hotmail.com

Web-site: https://manhuistuinconcerten.nl

Facebookadres: https://www.facebook.com/manhuistuin

 

 

VERDER IN DETAIL

Al vanaf 1972 geeft de gemeente Goes een groepje vrijwilligers de mogelijkheid om

gedurende de zomermaanden op een zondag een concert te organiseren in de Manhuistuin.

Zeeuwse muziekverenigingen worden zo een podium geboden om voor zo’n 200 bezoekers

gemiddeld een aangename en culturele middag te doen slagen.

 

Ook wordt vaak vanuit de gemeente een beroep gedaan op de Stichting

Manhuistuinconcerten om mee te doen aan allerlei andere activiteiten in het centrum van

de gemeente Goes

 

De gemiddelde leeftijd van de bezoekers van de Manhuistuinconcerten is rond de 50 jaar.

U heeft al kunnen lezen hoe wij de jeugd via het sociale netwerk uitnodigen.

Ook willen wij dit te bewerkstelligen door de muziekverenigingen op de derde zondag

van de maand een ander genre ( “Iets anders” ) binnen HaFaBra ten gehore te brengen.

 

Wij leven in een tijd dat cultuur wel eens anders wordt beoordeeld. Voor de toekomst

zullen wij naast de jaarlijkse support van de gemeente Goes door het vrijgeven van de

historische tuinen kleine bijdragen, vaker een beroep moeten doen op sponsoren.

Speciaal als we aan iets extra’s denken.

 

Ook muziekverenigingen hebben hiermee te maken, wat kan leiden dat het animo

voor een optreden voor het Manhuistuinconcert daalt en dat het jaarlijks

onderhoud van de muziekinstrumenten ook te lijden heeft.

Onze plannen om Manhuistuinconcerten op niveau te houden worden in de toekomst

lastiger te realiseren.

Het is de taak als stichting daar op te letten en bij te sturen.

Waaraan elk jaar gedacht dient te worden zijn:

  • Voldoende vrijwilligers in de stichting en in de tuin.
  • Drukwerken en wekelijkse flyers
  • Onderhoud muziekinstallatie, koffiemachine en sociaal media
  • Voorzieningen speciale optredens
  • Onkostenvergoeding voor het onderhoud van de muziekinstrumenten van de muziekverenigingen.
  • Speciale evenementen in de Manhuistuin of in Zusterstraat van Goes.

 

 

2018 Goes Stichting Manhuistuinconcerten.